Menu

Glädjekällan

När Lars Hector fyllde femtio år 1999 instiftade han GlädjeKälla. Citat ur stiftelseurkunden §2: "Stiftelsen ska ha till ändamål att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas ”Verklig Glädjespridare" dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas ”De nio musernas pris” och detta pris ska en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning".

DE NIO MUSERNA var döttrar till Zeus och Mnemosyn. De var de sköna konsternas och vetenskapens gudinnor i grekisk mytologi och uppträdde ofta tillsammans med Apollon. Muserna underhöll gudarna på Olympen tillsammans med gracerna. De vann över sirenerna i en sångtävling, och fick deras fjädrar som pris. I konsten avbildades dom ofta med dessa fjädrar i sina hår. Från muserna kommer ordet musik, och även ordet museum har med muserna att göra. Romarna kallade dem Camenae. Muserna ansågs från början vara källnymfer från källorna som rinner upp i bergen.

I styrelsen sitter: Prof Abelardo Gonzalez, Margareta Köhler, Marie Beronius, Karin Handin-Hector, Anna Westerberg (Hector), Lars Hector.

Prisvinnare

2017

Verklig Glädjespridare: Peter Ingwersen

Peter IngwersenDe nio musernas pris: I sann Calliope's anda - man blir glad av att se och höra honom - Han är en man som alltid svarar glatt JA och som gärna kommer med goda råd och glada tillrop. För sina strålande insatser kring Communication och Media, Quantitative Social Research, Computing in Social science, Arts and Humanities innehar han flertalet PhD; Dr. Ph., h.c. och doktorshattar – helt privat är han pasta-konstens okrönte mästare, med hjältediktens och vältalighetens tolkning av Taube och Opera gläder han sina vänner ofta och gärna och kan helt spontant ses som en sann Musernas anförare!
Det är tur att vi har en så engagerad utvecklare av vetenskap och historia likväl som generös kamrat med äkta dansk gemyt.
"De nio musernas pris" tillägnas i år Musan för den heroiska diktkonsten: CALLIOPE - "De nio musernas pris"; CALLIOPE's trogne tjänare.

Stipendiet utdelades under en äkta dansk frokost paa Rest Amalie i Köbenhavn.

2014

Verklig Glädjespridare: Marie Beronius Asmundo Zappalá di Gisira

Marie BeroniusMan blir varm och rörd, enda allra längst in i hjärteroten - när man träffar denna pristagare. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis bjuder hen på sig själv och man blir glad av att se och höra hen – hen har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit mänsklig värme och glädje i vårt lilla sociala nätverk. Hen är en medmänniska som alltid svarar glatt JA när man ber om något; ett råd, hjälp eller helt enkelt vad som helst. Hen ger oss hur lätt som helst sitt yttersta och allt vad hen kan för att stödja, stötta och finnas där - även när allvaret och tristessen är framme. Det är underbart med en vän och medmänniska som kan locka dig till skratt och glädje så självklart och så givet. Att Årets Glädjespridare dessutom är en av våra bästa vänner kanske kan kritiseras, men det är Stiftelsens uppfattning om att det är den oegennyttiga Glädjen som ska prioriteras vid valet av Årets Glädjespridare.

Stipendiet utdelades under en orientalisk festresa i Istanbul.

2012

Verklig Glädjespridare: Mme Mahjouba EDBOUCHE

Mme Mahjouba EDBOUCHESolen går ner över Oum el Banine i Agadirien. Från rummen hör man vaggvisor sjungas på det lokala berbiska språket. Barnen slumrar in, trygghet och värme råder.
I en otrygg värld får dessa barnen både trygghet och kärlek. Vi vill gärna bidra till att ge dessa barn en framtid, - det finns en person som av allt detta inget skulle finnas utan: Årets mottagare av Glädjekällans pris är en kvinna som på ett helt oegennyttigt vis har vigt sitt liv åt att rädda och hjälpa värnlösa gravida kvinnor i stor nöd. Jag ser henne som en modern Moder Theresa. Hon förverkligar sina fantastiska visioner om ett mera demokratiskt och mänskligare samhälle - hon gör skillnad – jag beundrar henne oerhört och det är för mig en ynnest att få vara delaktig i arbetet med att förverkliga hennes visioner.

 

Le soleil se couche sur Oum el Banine, en Agadire. Vous pouvez entendre des berceuses dans la langue berbère locale, en provenance des chambres. Les enfants s'endorment, la sécurité et la chaleur humaine a gagné.
Dans un monde plein d'insécurité, ces enfants reçoivent un refuge et de l'amour. Nous tous, qui sommes rassemblés ici, ce soir, collaborons à donner un avenir à ces enfants, mais il y a une personne parmi nous, sans la-quelle rien de tout cela n'aurait été possible: La lauréate du prix de "La source de Joie" de cette année, est une femme, qui sans penser le moins du monde à elle-même, a voué sa vie à sauver et aider les femmes enceintes sans moyens ou protection aucune. Je la considère comme une "Mère Thérèse" de nos jours. Elle réalise ses visions fantastiques d'un monde plus démocratique et humain. Elle fait vraiment une différence. Mon admiration pour elle est sans bornes, et c'est une faveur de pouvoir participer au travail de réaliser ses visions.

Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter: Madame Mahjouba EDBOUCHE.

2011

Verklig Glädjespridare: Raymond Björling

Raymond BjörlingPå ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis bjuder han på sig själv. Man blir glad av att se och höra honom - med rytm, energi och stilkänsla finns han här. Han har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit musikalisk glädje i vårt avlånga land, i England och t o m ”over there”! Han är en man som alltid svarar glatt JA när man ber honom dela med sig av sin musikglädje. Han ger oss hur lätt som helst (verkar det som!) olika smaker: dans till storband, Farfarsångerna, stampa takten till en evergreen, sitta i konsertsalen och njuta skön operakonst. Det är underbart med en musikant som kan locka tjugoåriga trendknuttar till 97-åriga livsnjutare. Hans släktskap med världens kanske främste Tenor må ha öppnat vissa dörrar, men det är helt och hållet på egna meriter som han lever och verkar. Han har helt enkelt en Gudabenådad röst!

2007

Verklig Glädjespridare: Mattias Enn

Mattias EnnPå ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis ger han oss Nostalgin - Han är Kungen, Han är Drottningen – och som varande sann OXE styrs han helt av planeten Venus. Han är Eftertänksam, lugn, vänlig, tålmodig, pålitlig, fridsam. Oxar är ju solida, stadiga och ingenting stör deras lugn. Oxar älskar bekväma, välbekanta omgivningar och gillar inte förändringar. Just denna oxe är grymt envis..., det märker alla som kommer i hans väg.

Som resultatet på denna envishet ger oss Vår verklige Glädjespridare en sådan Wunderbar njutning i form av hans tolkning av Chansongerna från flydda sekel. Han älskar Underfundiga, tänkvärda texter och han tycker precis som Zarah att; ”det är så roligt att göra någonting av texten, och det är ju kärlek och livet som jag vet någonting om och vill dela med mig av!”

2003

Verklig Glädjespridare: Don Juan José Passo

Juan José PassoMan blir varm och rörd, enda - allra längst in i hjärteroten - när man träffar denna pristagare. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis ger han oss Tangon. Han är TangoKungen. Som sann Skorpion föddes han i ”San Miguel de Tucumán” - fram till 30-årsåldern varade hans karriär som Pris-Boxare i Buenos Aires hamnkvarter. Då plötsligt hamnade denna underbara fina ”malmöitiska” TangoKung i Malmö - han startade tangogruppen Buenos Aires 4, som framförde den genuina rioplatensiska tangon. Han är Korresponderande Akademimedlem i Academia Nacional del Tango, Nationella Tangoakademin, som har sitt säte i Buenos Aires. Som Skånsk TangoAmbassadör öppnar han på ett värdigt och respektfullt vis alla tangodörrar för oss. Han känner Tangon och Milongans hemligheter - och han vet att tolka dem! Han reciterar och sjunger Tango i sann Hugo del Carril och Carlos Gardellisk anda!

De nio musernas pris: Lise-Lotte Lybeck-ErixonLise-Lotte Lybeck-Erixon

I sann Moder Clio's anda - man blir glad av att se och höra henne - Hon är en kvinna som alltid svarar glatt JA och hon kommer hela tiden med goda råd och glada tillrop. För sina strålande insatser kring Drottning Kristinas minne förlänade Hans Majestät Konungen henne förtjänstmedaljen av åttonde graden. År 1994 blev hon Årets Svenska Kvinna och i slutet av oktober i år finns hon boende i Drottning Kristinas hem på Palazzo Corsini i Rom. Det är tur att vi har en så engagerad vårdare av vår svenska historia.

2002

Verklig Glädjespridare: Fru Elsa Paradis

Elsa ParadisMan blir varm och rörd, enda - allra längst in i hjärteroten - när man träffar denna pristagare. På ett helt oegennyttigt och osjälviskt vis agerar hon som Problemlösare och Verklig Glädjespridare för, framförallt våra äldre vänner. När man plötsligt såsom anhörig ställs inför en helt ny värld: Att plötsligt bli, som Maj Fant skrev: ”Att bli mamma åt sin mamma”, det är en chockartad och mycket svår situation. För min del stod jag helt frågande och okunnig om hur jag skulle hantera den situationen. Då jag plötsligt träffade denna underbara fina malmöitiska Florence Nightingale som på ett värdigt och respektfullt vis öppnade alla dörrar. Hon känner maktens dörrar och korridorer - och hon vet att öppna dem!

De nio musernas pris: Kapellmästare Helmuth BisztrónHelmuth Bisztrón

Man blir glad av att se och höra honom - med rytm, energi och stilkänsla - i sann Moder Euterpe's anda - Han har under många år och med stor generositet hejdlöst spridit musikalisk glädje i vår Skånska huvudstad! Han är en man som alltid svarar glatt JA när man ber honom dela med sig av sin musikglädje. Han ger oss hur lätt som helst (verkar det som!) olika smaker: dans till storband, hänga i baren, stampa takten till en evergreen, sitta i konsertsalen. Det är roligt med en musikant som kan locka tjugoåriga trendknuttar till 97-åriga livsnjutare. Det är tur att vi har en så engagerad musikant. "De nio musernas pris"; Euterpe’s trogne tjänare.